محصولات شرکت PATTON
 

تعداد محصولات شرکت PATTON بالغ بر 1000 مدل تولیدات متنوع و گوناگون می باشد و به جرات می توان ادعا کرد که هر نوع Solution که مورد نیاز یک شبکه باشد را میتوان در میان آنها یافت. از میان لیست طولانی این محصولات تنها تعداد اندکی در ایران به صورت متداول مورد استفاده قرار می گیرند که در جدول زیر لیست شده اند. سایر محصولات نیز در صورت دریافت سفارش، در ایران قابل تحویل می باشند. جهت آشنایی بیشتر آخرین کاتالوگ محصولات PATTON شامل مشخصات محصولات تولیدی را ببینید.

صفحه اصلی  
درباره آفتاب رایانه
پشتیبانی فنی
آرشیو فنی آفتاب
PATTON.com
تماس با ما
   
خلاصه مشخصات محصولات موجودیل
           
Model Type Interface
Max Speed (Mbps) in Range (Km) (0.4mm wire)
Distance Table Spec Download
Datasheet

Quick

Start

Manual

-
1088
I
mDSL Modem Ethernet    

Model 1088 is replaced

with model 3088

   
-
K
E1 (G.703/704)        
-
C
V.35        
1
2192
_____
Dial-up USB 56k            
2
3088
I
G.SHDSL  Ethernet 4.6 1.6  
3
K
E1 (G.703/704) 2 3.8  
4
C
V.35 4.6 1.6  
5
RC/C
Ethernet 4.6 1.6    
6
3088A
I
 G.SHDSL.bis EFM Ethernet 5.6 2.7  

Model 3088I is Replaced

with model 3088A

Quick start
K
C
7
3086
RIC
G.SHDSL  Router Modem Ethernet + V.35 4.6 2.5 End of life
8
RIK
Ethernet + E1 2.3 3.8
9
3241
R
Ethernet 4.6 2.5  
10
2888
2E1
Ethernet Router E1 4     Dual E1 - Dual Auto MDI Eth Ports
4E1
8     Quad E1 - Dual Auto MDI Eth Ports
11
2620
KK
E1 Ethernet 2     Dual E1 Ports  -  Quad Eth Port  
12
2603
K
E1 Ethernet 2      
13
2157
L LAN Extender Ethernet 4.6 2.5 Auto rate - Local&Remote  
Auto rate - Local
R Auto rate - Remote
14
2151
16 1.2 Symmetric/Asymmetric  
15
2174
150 0.075 Symmetric/Asymmetric  
16
3224
G.SHDSL ipDSLAM         24 G.SHDSL ports  
17
3324
VDSL         24 G.SHDSL ports  
18
2701
I
Bridge E1<>Ethernet          
19
RC/C
      End of life  
20
C
E1(120)<>V.35          
21
RC/A
      End of life  
22
2135
Ethernet<>V.35       Auto rate    
23
460
F
Balun 75ΩCoax BNC to 120Ω UTP RJ45            
24
RC
      16 Rack Mount Baluns
25
1195
Fiber Link Ethernet + E1            
26
1063
  Ethernet + E1